លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok

លក់ ផ្ទះ
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង APS-00975

12 បន្ទប់

12 បន្ទប់គេង

350.000 $

ផ្ទះលក់ ទីតាំង សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ

ផ្ទះលក់ ទីតាំង សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ
ទំហំដី 14m x 24m
មាន 12បន្ទប់ ចំណូល 1,200$/ខែ
តម្លៃលក់ 350,000$
ទំនាក់ទំនងលេខ 012 943 994/086 601 472។

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00975
  • បន្ទប់ 12 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 1 ដី336 m²
  • 12 បន្ទប់គេង

ផែនទី