លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov
លក់ ដីទ្បូ Prek Pnov

លក់ ដីទ្បូ
Prek Pnov Kouk Roka

លេខកូដយោង APS-00861

1086 m²

360.000 $

ដិសម្រាប់លក់​ ក្នុងតម្លៃ​សមរម្យ

ដិសម្រាប់លក់​ ស្ថិតនៅលើផ្លុវបេតុង​ 8មែត្រការរេ
ដីស្ថិតនៅដំបន់​អាចរកសុីបានដូចជាបើហាងលក់គឿងសំណង​ ឬក៏សាងសងឃ្លាំង
មានផ្លុវ​ 2 មុខនឹងក្រោយ
ដីមុខបែរទៅលិច

ព័ត៏មានអចលនទ្រព្យ:

ដីទំហំ​: 15m X 80m
ដីទំហំសរុប: = 1086m2
កាត់ប្លងរឹងជូន

លក់ក្នុងតម្លៃ: $360,000 ចរចាបាន
ទំនាកទំនង: 012 831 000 / 070 989 544
តាមរយះ​Telegram, Wechat, Line

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00861
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1086 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី1086 m²

ផែនទី