លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Srah Chak

លេខកូដយោង APS-00974

10.000.000 $

ដីលក់ ទីតាំង ដូនពេញ

ដីលក់ ទីតាំង ដូនពេញ
ទំហំ 2,500ម៉ែត្រការ៉េ
តម្លៃលក់ 4,000$/ម៉ែត្រការ៉េ
ទំនាក់ទំនងលេខ 012 943 994/086 601 472។

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00974

ទីតាំង

  • 1 ដី2500 m²

ផែនទី