លក់ ដីទ្បូ
Kandal Stueng Ampov Prey

លេខកូដយោង APS-00960

1200 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Kandal Stueng Ampov Prey

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00960
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1200 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី1200 m²

ផែនទី