លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង APS-00548

1088 m²

3.300 $

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00548
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1088 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី1088 m²

ផែនទី