ជួល ឃ្លាំង Russey Keo
ជួល ឃ្លាំង Russey Keo
ជួល ឃ្លាំង Russey Keo
ជួល ឃ្លាំង Russey Keo
ជួល ឃ្លាំង Russey Keo
ជួល ឃ្លាំង Russey Keo
ជួល ឃ្លាំង Russey Keo
ជួល ឃ្លាំង Russey Keo

ជួល ឃ្លាំង
Russey Keo Russey Keo

លេខកូដយោង APS-00175

6.000 $

ឃ្លាំងជួល ទីតាំង ផ្លូវជាសុផារ៉ា

ទំហំដី 40m x 40m
មានការិយាល័យ ផ្ទះបាយ បន្ទប់គេង និង generator
តម្លៃជួល $6,000/ខែ (ចរចា)
ទំនាក់ទំនងលេខ 015 601 471/086 601 472។

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00175

ទីតាំង

  • 1 ដី1600 m²

ផែនទី