លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chroy Changvar

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Chroy Changvar

លេខកូដយោង APS-00488

14585 m²

2.500 $

ដីលក់ទល់មុខទន្លេរមេគង្គ នៅជ្រោយចង្វារ

ដីលក់នៅជិតមាត់ទន្លេរជ្រោយចង្វារប្លង់រឹង
1.ទំហំដីកែង 111x62=7415m2
តម្លៃលក់ 2500$/m2ចរចា
2.ទំហំដីបន្ទាប់កែង 60x65=3690m2
តម្លៃលក់ 2300$/m2 ចរចា
3.ទំហំដីទីបី 60x58=3480m2
តម្លៃលក់ 2000$/m2 ចរចា
ទំនាក់ទំនង 017 233 009 / 087 770 803

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00488
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 14585 m²

ផែនទី