ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork
ជួល អគារ Toul Kork

ជួល អគារ
Toul Kork

លេខកូដយោង APS-00086

408 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Office space Building 9 Floors សម្រាប់លក់ ឬជួល

ទីតាំងល្អសំរាប់បើកធានាគារ ឬក្រុមហ៊ុន នៅលើផ្លូវធំទួលគោក!
តម្លៃលក់: $ 5,200,000 តម្លៃជួល: $ 25,000
ទំហំដី: 20m x 30m /ទំហំអាគារ: 17mx24m សរុបទំហំអាគារ: 3,000m2
លក្ខណ: មានជណ្តើរយន្ត2, ជណ្តើរជើង2, សំណង់រួចរាល់ឆាប់ៗហើយ។បន្ទប់ទឹក 75 និង ចំណតឡានបានប្រហែល15
ទំនាក់ទំនងលេខ 012 943 994/ 015 601 472/ 086 601 472។

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00086
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 408 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី600 m²

ផែនទី