ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
7 Makara Boeung Prolit

លេខកូដយោង APS-00128

9 បន្ទប់

9 បន្ទប់គេង

132 m²

3.500 $

អគារជួលបន្ទាន់ ទីតាំង សង្កាត់បឹងព្រលឹត

សក្តិសមសម្រាប់ស្នាក់នៅ និងធ្វើការិយាល័យការងារ
ទំហំដី៖ 6m x 22m,
ទំហំអគារ៖ 5mx16m, កំពស់6ជាន់ (Eo,E1,E2,E3,E4,E5), មាន 9 បន្ទប់គេង, 13 បន្ទប់ទឹក, ចំណត់ឡានបាន 4-5គ្រឿង។
តម្លៃជួល៖ 3500$/ខែ។
ទំនាក់ទំនងលេខ 0766 686 686/ 086 601 472។

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00128
  • បន្ទប់ 9 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 132 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 9 បន្ទប់គេង132 m²
  • 13 បន្ទប់ទឹក
  • 5 ចំណត

ផែនទី