ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម
7 Makara Veal Vong

លេខកូដយោង Amatakpropertyservice-00023

30 បន្ទប់គេង

80.000 $

Apartmentនិងការិយាល័យសំរាប់ជួល

Apartmentនិងការិយាល័យសំរាប់ជួល
មានទីតាំងស្ថិតនៅ: រាជធានីភ្នំពេញ។
ទំហំអាគារ 18m x 31m = 8,500m2 ។
មាន 3 ជាន់ដែលមាន 30 បន្ទប់ផ្ទះល្វែងនិង 7 ជាន់សំរាប់ការិយាល័យនិងចំណតរថយន្តចំនួន 40គ្រឿង ។
តំលៃជួល: 50,000 ដុល្លា / ខែ (កិច្ចសន្យារយៈពេល 5 ឆ្នាំនិងអគារត្រូវបានសាងសង់បញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល 3 ខែ)
ទូរស័ព្ទលេខ 017 233 009/070 989 544/086 601 472 ។

សង្ខេប

  • លេខយោង Amatakpropertyservice-00023

ទីតាំង

  • 30 បន្ទប់គេង
  • 40 ចំណត

ផែនទី