ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon

ជួល អគារ
Chamkarmon Boeung Trabek

លេខកូដយោង APS-00112

15 បន្ទប់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

អគារការិយាល័យអាចធ្វើអាផាតមិនសម្រាប់ជួល!

ទីតាំង៖ ខណ្ឌចំការមន។
ទំហំដី៖ ១៦.៥ មគុណ ២២ ម។
ទំហំអាគារ៖ ១៣.៥ មគុណ ១៦ ម។
មាន ៤ ជាន់និងជណ្តើរយន្ត ១៥ បន្ទប់អគ្គិសនី ៨០ អា។
កន្លែងចតរថយន្ត: រថយន្តចំនួន ១០ គ្រឿង។
តម្លៃជួល៖ ៥,០០០ ដុល្លារ / ខែ។
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 012 943 994/086 601 472

សង្ខេប

  • លេខយោង APS-00112
  • បន្ទប់ 15 បន្ទប់

ទីតាំង

  • 1 ដី363 m²
  • 10 ចំណត

ផែនទី